سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : چادری شدن
در پشت پرده چادری شدن شاخ‌های مجازی چه می‌گذرد؟

گزارش؛

در پشت پرده چادری شدن شاخ‌های مجازی چه می‌گذرد؟

تعدادی از شاخ‌های مجازی که تا کنون با پوشش نامناسب در این فضا ظاهر می‌شدند، برای کسب شهرت و فالورهای بیشتر اقدام به انتشار تصاویر پوشیده از خود کردند.