چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پیوینگ یانگ
رهبر کره شمالی بر ادامه مصالحه و مذاکرات بین دو کره تاکید کرد

پس از دیدار با هیات اعزامی به کره جنوبی؛

رهبر کره شمالی بر ادامه مصالحه و مذاکرات بین دو کره تاکید کرد

«کیم جونگ اون» پس از دیدار با هیات دیپلماتیک کره شمالی پس از بازگشت از المپیک زمستانی در همسایه جنوبی خود، ادامه «جو مصالحه و مذاکرات» بین دو کره را حائز اهمیت دانست.