چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پیشینه خلیج فارس
مسئولان مانع واردات بی رویه و غیر ضروری به کشور شوند

گزیده ای از مهم ترین بیانات ائمه جمعه استان قزوین:

مسئولان مانع واردات بی رویه و غیر ضروری به کشور شوند

در گزیده ای از مهم ترین بیانات ائمه جمعه استان قزوین آمده است: باید اهتمام جدی تری در افزایش صادرات و کاهش واردات بی رویه و غیرضروری داشت و مسئولان جلوی واردات غیر ضروری را بگیرند.