سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پیشینه حجاب در ایران
نگاه رعدوبرقی به حوزه حجاب را کنار بگذاریم/ حجاب‌وعفاف باید به مطالبه همه جناح‌های سیاسی تبدیل شود

میزگرد عفاف و حجاب در صبح قزوین؛

نگاه رعدوبرقی به حوزه حجاب را کنار بگذاریم/ حجاب‌وعفاف باید به مطالبه همه جناح‌های سیاسی تبدیل شود

یک نکته مهم دوری از نگاه رعد و برقی به حوزه عفاف و حجاب است. یعنی فقط در هفته عفاف و حجاب به دنبال برنامه‌های این حوزه باشیم و طی سال به آن نپردازیم؛ زیرا این یک موضوع فرهنگی و زمانبر است که باید طی زمان به آن پرداخت.