شنبه 2 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پیام یمن
پیام مهم وزیر خارجه یمن به ظریف

در دیدار با کاردار ایران؛

پیام مهم وزیر خارجه یمن به ظریف

وزیر امور خارجه یمن با کاردار ایران در شهر صنعا دیدار و پیام خود برای همتای ایرانی اش را به وی تسلیم کرد.