جمعه 7 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پیام فرهنگی انقلاب
مسئولین باید پیام فرهنگی انقلاب را به خوبی درک کنند

مدیرکل ارشاد قزوین در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن:

مسئولین باید پیام فرهنگی انقلاب را به خوبی درک کنند

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد قزوین عنوان کرد: مسئولین ما باید پیام فرهنگی انقلاب را به خوبی درک کرده و با ایجاد بستر فرهنگی مناسب افق مناسبی برای سایر حوزه‎ها در کشور فراهم کنند.