یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پنجره های تشنه
۷ پیشنهاد عاشورایی قبل از ورود به ماه مُحرم

در آستانه ماه محرم ؛

۷ پیشنهاد عاشورایی قبل از ورود به ماه مُحرم

آنچه در این مطلب برایتان خواهیم آورد، معرفی چند کتاب برای رسیدن به معرفتی نسبی درباره قیام حسینی و آماده شدن برای عزاداری با معرفت است.