چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پنجاه بدر در قزوین
ریشه تاریخی سنت "پنجاه بدر"  از کجاست؟

نگاهی به پیشینه مراسم 19 اردیبهشت ماه در قزوین؛

ریشه تاریخی سنت "پنجاه بدر" از کجاست؟

آنچه که امروزه با عنوان پنجاه بدر شناخته می‌شود در حقیقت مراسمی مذهبی بوده برای ادای شکر نسبت به بارش‌های مناسب بهاری و پایان کم آبی.