دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پلاکت خونی
بانوان از اهدای خون نگران و مضطرب نباشند

بانوی اهداکننده مستمر خون در قزوین:

بانوان از اهدای خون نگران و مضطرب نباشند

بانوی اهداکننده مستمر خون در قزوین گفت: بانوان از اهدای خون نگران و مضطرب نباشند زیرا پس از اهدا مجدد خون جایگزین می‌شود.