دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پسااغتشاش
هشت دستور العمل جریان تندروی اصلاحات برای پسا اغتشاشات/ دستور اول; کهریزک سازی جدید

گزارش؛

هشت دستور العمل جریان تندروی اصلاحات برای پسا اغتشاشات/ دستور اول; کهریزک سازی جدید

شروع پیگیری وضعیت افراد بازداشت شده و حاشیه و ابهام آفرینی در روند قضایی و نهایتا در حد امکان بازنمایی جریان کهریزک! در اولویت می باشد. در این راستا ابتدا پروژه مذکور در فضای مجازی محک زده می شود و سپس در صورت فراهم شدن موقعیت، طرح رسمی آن در رسانه های رسمی صورت خواهد پذیرفت.