جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پروژه نفوذ
ضربه خوردن پروژه نفوذ؛ راز عصبانیت "دوستان خوب آمریکا"

مهدی محمدی:

ضربه خوردن پروژه نفوذ؛ راز عصبانیت "دوستان خوب آمریکا"

روزی که رهبری درباره نفوذ هشدار دادند، آنها که در جریان برخی "نقشه‌های کشیده شده درباره آینده" بودند دانستند که این هدف‌گیری چقدر دقیق است، استعاره نفوذ، کل بازی آمریکا و دوستانش در داخل را بر هم زد؛ راز اصلی عصبانیت‌های این روزها همینجاست

seperator
موضوع واکسن HPV بحث انحرافیست، واقعیت را بگوئید /ماجرای پروژه نفوذ "یاسمین اشکی"

بنیانگذار انجمن بیولوژی کشور:

موضوع واکسن HPV بحث انحرافیست، واقعیت را بگوئید /ماجرای پروژه نفوذ "یاسمین اشکی"

بنیانگذار انجمن بیولوژی کشور با تشریح ماجرای پروژه نفوذ "یاسمین اشکی" مهمان جنجالی برنامه "ماه عسل"، گفت: موضوع واکسن بحث انحرافی است، واقعیت را بگویید.