پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پروژه انتقال آب سدطالقان
پروژه انتقال آب سدطالقان فقط 5درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

معاون عمرانی استاندار قزوین:

پروژه انتقال آب سدطالقان فقط 5درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: پروژه انتقال آب از سد طالقان به قزوین فقط 5درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که باید در انجام این پروژه تسریع شود.