شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پروژ مزخرف
 مسکن مهر پروژه نادرستی بود

وزیر راه و شهرسازی:

مسکن مهر پروژه نادرستی بود

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که طرح مسکن مهر پروژه نادرستی بود، گفت:‌ صندوق پس‌انداز یکم روش مناسبی برای تامین مالی بخش مسکن کشور است، چون هم به سود متقاضی است هم بانک.