سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پرونده های قضایی قزوین
مصالحه ۸۰درصدی پرونده‌های قضائی ارجاعی به مراکز مشاوره

در قزوین صورت گرفت؛

مصالحه ۸۰درصدی پرونده‌های قضائی ارجاعی به مراکز مشاوره

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قزوین از مصالحه ۸۰ درصدی پرونده های قضائی ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس قزوین در ۹ ماه امسال خبر داد.