چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پرورش گندم
3 میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شد

مجری طرح گندم کشور در قزوین:

3 میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شد

مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون بیش از 3 میلیون تن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان کشور خریداری شده است.