دو شنبه 28 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پرورش زنبور عسل
 امسال 790 تن عسل در زنبورستان‌های استان تولید شد

کارشناس مسئول جهاد کشاورزی قزوین:

امسال 790 تن عسل در زنبورستان‌های استان تولید شد

کارشناس مسئول جهاد کشاورزی قزوین گفت: تعداد کلنی‌های زنبورعسل در استان 91 هزار و 476 کلنی است که این میزان کلنی در سال قبل 83 هزار و 728 کلنی بوده است.