پنج شنبه 25 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پرورش زنبور
 امسال 790 تن عسل در زنبورستان‌های استان تولید شد

کارشناس مسئول جهاد کشاورزی قزوین:

امسال 790 تن عسل در زنبورستان‌های استان تولید شد

کارشناس مسئول جهاد کشاورزی قزوین گفت: تعداد کلنی‌های زنبورعسل در استان 91 هزار و 476 کلنی است که این میزان کلنی در سال قبل 83 هزار و 728 کلنی بوده است.

seperator
تک محصولی بودن مهمترین مشکل صنعت زنبورداری کشور است

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران:

تک محصولی بودن مهمترین مشکل صنعت زنبورداری کشور است

مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین گفت: تک محصولی ؛ یکی از مهمترین مشکل صنعت زنبور داری کشور است.