دو شنبه 7 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون را در دوران بازنشستگی شروع کردم/ برای 4 نفر اشتغال‌زایی شد

كارآفرين قزويني:

پرورش بوقلمون را در دوران بازنشستگی شروع کردم/ برای 4 نفر اشتغال‌زایی شد

كارآفرين قزويني كه در هر دوره به طور ميانگين 50 ميليون تومان درآمد دارد گفت: بعد از 30 سال كار طعم كار كردن شيرين را چشيدم. بازنشستگي موجب شد تا بيشتر تلاش كنم.

seperator
پرورش بوقلمون را با تسهیلات بسیج سازندگی آغاز کردم/ برای 4 نفر اشتغال‌زایی شد

كارآفرين قزويني:

پرورش بوقلمون را با تسهیلات بسیج سازندگی آغاز کردم/ برای 4 نفر اشتغال‌زایی شد

كارآفرين قزويني كه در هر دوره به طور ميانگين 50 ميليون تومان درآمد دارد گفت: بعد از 30 سال كار طعم كار كردن شيرين را چشيدم. بازنشستگي موجب شد تا بيشتر تلاش كنم.