شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پروانه استاندارد
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای 6 فرآورده تولیدی

مدیر کل استاندارد قزوین خبر داد:

صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای 6 فرآورده تولیدی

مدیر کل استاندارد قزوین از صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای 6 فرآورده تولیدی در مهر ماه سال جاری خبر داد.