چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پرشین گلف
آقای تاجر؛ خلیج فارس تا ابد خلیج فارس خواهد ماند

گزارش؛

آقای تاجر؛ خلیج فارس تا ابد خلیج فارس خواهد ماند

ترامپ برای خوشامد کسانی که از وی تسلیحات بزرگ خریداری کرده‌اند، نام مجعول خلیج ع. ر. ب. ی را برای خلیج تا ابد فارس به کار برد.