چهار شنبه 2 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : پرداخت تسهیلات خوداشتغالی
پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به 3043 مددجو

سال گذشته در قزوین محقق شد؛

پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به 3043 مددجو

سال گذشته در استان قزوین سه هزار و 43 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین در قالب وام خود اشتغالی 15 میلیون تومانی دریافت کردند.