دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پاول دوروف
پاول دوروف اختلال شب گذشته تلگرام را تایید کرد

با انتشار پستی توئیتری

پاول دوروف اختلال شب گذشته تلگرام را تایید کرد

پاول دوروف مؤسس تلگرام با انتشار پستی توئیتری اختلال شب گذشته تلگرام را تایید کرد و گفت درصدد رفع این مشکل است.