چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : پارک محلی در قزوین
احداث "سافاری پارک" تاکنون ۳۰ میلیاردتومان هزینه به دنبال داشته است

رئیس شورای شهر قزوین:

احداث "سافاری پارک" تاکنون ۳۰ میلیاردتومان هزینه به دنبال داشته است

رئیس شورای شهر قزوین گفت: احداث سافاری پارک در قزوین تاکنون 30 میلیاردتومان هزینه به دنبال داشته است.