یکشبه 1 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : پارسآباد
راز قتل آتنا چیست؟

یادداشت؛

راز قتل آتنا چیست؟

تراژدی قتل آتنا و پیش از آن قتل ستایش، زنگ هشداری است برای پیمایش چرایی این فجایع اجتماعی. تراژدی‌هایی که تنها می‌توان گفت؛ فرو ریختن هویت‌ها منشأ آنهاست.