یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ویژه برنامه «سّرِ سربُلند»
تولید بیش از 3000دقیقه برنامه به‌ مناسبت هفته بسیج

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین خبر داد:

تولید بیش از 3000دقیقه برنامه به‌ مناسبت هفته بسیج

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: سیمای مرکز قزوین در مجموع با 2280دقیقه برنامه تولیدی و تامینی به استقبال هفته بسیج رفت.