دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وقت کشی
۱۰۰ روز از برجام اروپایی هم گذشت؛ دولت همچنان منتظر است؟!

وقت‌کُشی روحانی؛

۱۰۰ روز از برجام اروپایی هم گذشت؛ دولت همچنان منتظر است؟!

اظهارات روحانی مبنی بر اینکه «اروپا از نظر سیاسی نسبت به برجام سنگ تمام گذاشت، منتظر اقدامات عملی هستیم»، آن هم پس از سپری شدن قریب به ۱۰۰ روز از برجام اروپایی، در حقیقت وقت کشی برای ایران است.

seperator
 اروپایی‌ها دنبال وقت‌کشی هستند اما به روح برجام آسیب نمی‌زند(!)

اظهارات عجیب جدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

اروپایی‌ها دنبال وقت‌کشی هستند اما به روح برجام آسیب نمی‌زند(!)

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که تا هفته قبل دنبال مقدمه‌چینی برای راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران بود، اکنون می‌گوید اروپایی‌ها در انجام تعهدات برجامی خود به دنبال وقت‌کشی هستند.

seperator
صد رحمت به جیبوتی/ واقعا از لوکزامبورگ چه انتظاری داریم؟!

درباره وقت‌کشی اروپا برای راه‌اندازی و میزبانی SPV

صد رحمت به جیبوتی/ واقعا از لوکزامبورگ چه انتظاری داریم؟!

فرض که این کشور ذره بینی اروپایی و تنها با جمعیتی 600 هزار نفری هم پذیرفت که میزبان دفتر کانال مبادلات مالی بشود، ولی محتمل مقامات این کشور با اولین فشار آمریکا کانال مالی ایران و اروپا یک جا در اسید ذوب خواهند کرد!