پنج شنبه 26 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وقت کشی
۱۰۰ روز از برجام اروپایی هم گذشت؛ دولت همچنان منتظر است؟!

وقت‌کُشی روحانی؛

۱۰۰ روز از برجام اروپایی هم گذشت؛ دولت همچنان منتظر است؟!

اظهارات روحانی مبنی بر اینکه «اروپا از نظر سیاسی نسبت به برجام سنگ تمام گذاشت، منتظر اقدامات عملی هستیم»، آن هم پس از سپری شدن قریب به ۱۰۰ روز از برجام اروپایی، در حقیقت وقت کشی برای ایران است.