چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وعده سرخرمن اروپا
به‌خاطر وعده سرخرمن اروپا

یادداشت؛

به‌خاطر وعده سرخرمن اروپا

دولت اصرار دارد چیزی از تجربه سال‌های گذشته نیاموزد، برجام را نگاهی بشدت ایدئولوژیک و توأم با شیفتگی تحلیل کند، امتیازهای بزرگ بدهد و در انتظار وعده‌های نسیه بماند.