شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وظایف دولت دوازدهم
«گشایش اقتصادی» و «ارتقای فرهنگ دینی» توسط دولتمردان دنبال شود

امام جمعه قزوین:

«گشایش اقتصادی» و «ارتقای فرهنگ دینی» توسط دولتمردان دنبال شود

امام جمعه قزوین گفت: از دولتمردان و مسئولان منطقه‌ای می‌خواهیم حال که دولت همه مراحل را گذرانده و آماده خدمت شده است، «گشایش اقتصادی» و «ارتقای فرهنگ دینی» که هر دو دغدغه و مطالبه جدی رهبری هستند را مد نظر قرار دهند و آن‌ها را با جدیت دنبال کنند.