دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وضعیت وخیم جسمانی
آخرین وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی از زبان دخترش

وضع وخیم رهبر جنبش اسلامی نیجریه؛

آخرین وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی از زبان دخترش

دختر رهبر «جنبش اسلامی» در نیجریه از وخامت وضعیت جسمانی پدرش و مبتلا شدن وی به بیماری چشمی خبر داده است.