شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وزیر اطلاعات در قزوین
امنیت قزوین باتوجه به تنوع قومی و اتباع بیگانه بسیار مهم است

وزیر اطلاعات:

امنیت قزوین باتوجه به تنوع قومی و اتباع بیگانه بسیار مهم است

وزیر اطلاعات در قزوین گفت: امنیت قزوین و این استان اقتصاد محور با تنوع قومی و اتباع بیگانه برای ما بسیار مهم است.