شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وزارت توسعه بین المللی بریتانیا
بازوی جاسوسی و نفوذ انگلیس در جهان را بشناسید

گزارش؛

بازوی جاسوسی و نفوذ انگلیس در جهان را بشناسید

وزارت توسعه بین‌المللی بریتانیا در پوشش برنامه‌ها ی بشر دوستانه و فقر زدایی در حقیقت به نفوذ فرهنگی و اجتماعی در کشورهای جهان می‌پردازد.