سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وحید مرادی
 وحید مرادی؛ استعفا به‌دلیل بازنشستگی، اقدام برای انتخابات ریاست فدراسیون شنا!

یک بام و دو هوا یا ...

وحید مرادی؛ استعفا به‌دلیل بازنشستگی، اقدام برای انتخابات ریاست فدراسیون شنا!

وحید مرادی در حالی که به‌دلیل بازنشستگی فدراسیون قایقرانی را ترک کرده بود حالا برای تصدی پست ریاست فدراسیون شنا اقدام کرده است.