چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وحشی گری
نامه نویسنده آمریکایی به کودکان فلسطینی; آنچه در غزه رخ می‌دهد، وحشی‌گری و سرقت انسانیت است

یوم النکبه؛

نامه نویسنده آمریکایی به کودکان فلسطینی; آنچه در غزه رخ می‌دهد، وحشی‌گری و سرقت انسانیت است

نویسنده آمریکایی در نامه‌ای خطاب به کودکان غزه می‌نویسد: آنچه جهان در نهایت درک خواهد کرد، این است که جهان به همان سمتی می‌رود که غزه می‌رود. آنچه در غزه رخ می‌دهد، وحشی‌گری، سرقت زندگی و معیشت است.