دو شنبه 1 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وام 8میلیاردی
استقراض ۸ میلیارد یورویی، شاهکار یا آینده فروشی؟!

حواستان باشد کشور را ورشکست نکنید؛

استقراض ۸ میلیارد یورویی، شاهکار یا آینده فروشی؟!

در حالی که برخی نشریات از دریافت وام ۸میلیارد یورویی از کره‌جنوبی استقبال کردند، محافل اقتصادی نسبت به عواقب منفی این قبیل اقدامات هشدار می‌دهند.