چهار شنبه 23 آبان 1397
مشاهده کلمات کلیدی : وام اشتغالزایی
پرداخت بیش از 2میلیاردتومانی کمک هزینه ازدواج به مددجویان قزوینی

در سال 96 اجرا شد؛

پرداخت بیش از 2میلیاردتومانی کمک هزینه ازدواج به مددجویان قزوینی

در سال 96 به ‌منظور کمک به تأمین جهیزیه و هدیه ازدواج فرزندان مددجو و ازدواج مجدد بانوان تحت حمایت دو میلیارد و 523 میلیون تومان پرداخت‌ شده است.