دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : واقعه عاشورا
وقایع‌نگاری تاریخی عاشورا تا اربعین

اربعین حسینی؛ مغناطیس عشق و محبت

وقایع‌نگاری تاریخی عاشورا تا اربعین

اربعین حسینی (ع) زنده نگه داشتن واقعه‌ای عظیم است که در عاشورای سال 61 هجری در تاریخ به وقوع پیوست و برای همیشه‌ی تاریخ ماندگار شد. از روز واقعه تا اربعین آن روز، وقایعی اتفاق افتاد که موجب زنده نگه داشتن پیام آن شد که هریک خود واقعه‌ای عظیم است.