چهار شنبه 27 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : واحد صنفی
۳۰ واحد صنفی به علت تخلفات بهداشتی تعطیل شد

در قزوین صورت گرفت؛

۳۰ واحد صنفی به علت تخلفات بهداشتی تعطیل شد

کارشناس محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان گفت: در مرداد ماه سال 1396 تعداد 30 واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی تعطیل شد.

seperator
30 واحد صنفی دارای تخلف بهداشتی تعطیل شد

در شهرستان قزوین؛

30 واحد صنفی دارای تخلف بهداشتی تعطیل شد

کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، تعداد 30 واحد صنفی دارای تخلف بهداشتی را در شهریور و مهر 1396 پلمپ کردند.