شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : واحد صنعتی آلوده کننده
13واحد صنعتی دارای آلودگی به مراجع قضایی معرفی شدند

طی 8 ماهه سال جاری در استان قزوین؛

13واحد صنعتی دارای آلودگی به مراجع قضایی معرفی شدند

در بخش آلودگی صنایع نیز تعدا د 13واحد صنعتی که دارای آلودگی بوده و به رغم اخطاریه‌های صادره رفع آلودگی نکرده اند در سطح استان به مراجع قضایی معرفی شده است.