جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : واحد ارزی بانک ملت
شکایت واحد ارزی بانک ملت از دریافت کننده یوروی دولتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین خبرداد:

شکایت واحد ارزی بانک ملت از دریافت کننده یوروی دولتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: بانک ملت این استان علیه یک شرکت دریافت کننده ارز دولتی شکایت ارائه کرده است.