پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : هیدت های مذهبی قزوین
مداحی که سیاسی نباشد، مداح نیست/مادحین مقام ولایت فقیه را از حزب‌های سیاسی مستثنی کنند

مداح قزوینی:

مداحی که سیاسی نباشد، مداح نیست/مادحین مقام ولایت فقیه را از حزب‌های سیاسی مستثنی کنند

مداح قزوینی با بیان اینکه متاسفانه در استان قزوین اجماع مداحان وجود ندارد، گفت: مداحی که سیاسی نباشد، مداح نیست زیرا سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما است‌.