شنبه 7 اسفند 1395
مشاهده کلمات کلیدی : هیتلر
آیا «سیاست تسامح» آینده روحانی را به سرنوشت چمبرلین دچار می‌کند؟

دلایل بی‌اعتنایی غرب به دیپلماسی لبخند؛

آیا «سیاست تسامح» آینده روحانی را به سرنوشت چمبرلین دچار می‌کند؟

چمبرلین نخست وزیر بریتانیا معتقد بود که می‌تواند از طریق سازش با هیتلر از جنگ جلوگیری کند. بر مبنای همین باور، توافقنامه مونیخ را با هیتلر امضاء کرد. اما این توافق مقدمه تصرف مناطق بیشتری از سوی هیتلر شد. سیاست چمبرلین به «سیاست مماشات» معروف شد و سرنوشت تلخی برای او رقم زد.

seperator
هیتلر و سربازان نازی در جنگ دوم چه مخدری مصرف می‌کردند؟

رمزگشایی از پیروزی‌های ارتش نازی در جنگ دوم جهانی

هیتلر و سربازان نازی در جنگ دوم چه مخدری مصرف می‌کردند؟

نویسنده‌ای آلمانی در کتاب خود مدعی شده است که ارتش آلمان نازی در طول جنگ دوم جهانی از مواد مخدر استفاده کرده است.