پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : هیات مذهبی
 چرا در شهرداری نجفی کمک به امور مذهبی حرام می‌شود؟!

پس از حاشیه سازی برای اربعین، این بار هیأت‌های مذهبی

چرا در شهرداری نجفی کمک به امور مذهبی حرام می‌شود؟!

در لیست یاشار سلطانی درج شده، عددی حدود 56 میلیارد تومان است که در مقابل بودجه 20 هزار میلیاردی شهرداری تهران، عدد قابل توجهی نیست . همچنین در حالیکه برخی مدعی اند این مبلغ می توانست هزینه ساخت مترو شود، از این واقعیت مطلع نیستند که هزینه ساخت هر کیلومتر مترو 250 میلیارد تومان است. به معنای دیگر با 56 میلیارد تنها می توان 200 مترو خط مترو احداث کرد!