دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : هیئت های اندیشه ورز
 جلسه هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری برای بررسی مطالبه رهبر انقلاب

آیت‌الله خاتمی خبر داد:

جلسه هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری برای بررسی مطالبه رهبر انقلاب

هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری برای چگونگی تحقق مطالبه مقام معظم رهبری برای تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز تشکیل جلسه می‌دهد.