یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : هواپیماهای برامی
 ۴۵ - هیچ به نفع فرانسه

توتال و پژو از ایران رفته‌اند و طبق آخرین آمار واردات از فرانسه ۴۵برابر صادرات است

۴۵ - هیچ به نفع فرانسه

توتال و پژو از ایران رفته‌اند اما واردات لوازم بهداشتی ، غذای سگ و گربه، فندک جیبی و ... همچنان از فرانسه ادامه دارد، طبق آخرین آمار واردات از این کشور ۴۵برابر صادرات است.