شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : همایش روز جهانی مسجد
 مساجد پایگاه فهم سیاست قرآنی قرار گیرند / مساجد از مسائل خطی و جناحی دور نگه داشته شوند

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

مساجد پایگاه فهم سیاست قرآنی قرار گیرند / مساجد از مسائل خطی و جناحی دور نگه داشته شوند

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در همایش روز جهانی مسجد در قزوین با بیان اینکه مساجد از مسائل خطی و جناحی دور نگه داشته شوند، گفت: مساجد پایگاه فهم سیاست قرآنی و پایگاه آموزش و نشر سیاست اهل بیت (ع) قرار گیرند.