دو شنبه 28 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : هشام شرف عبدالله
پیام مهم وزیر خارجه یمن به ظریف

در دیدار با کاردار ایران؛

پیام مهم وزیر خارجه یمن به ظریف

وزیر امور خارجه یمن با کاردار ایران در شهر صنعا دیدار و پیام خود برای همتای ایرانی اش را به وی تسلیم کرد.