یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : هزینه کرایه در پیاده روی اربعین
کرایه حمل و نقل زائران اربعین ۹۷ در خاک عراق اعلام شد

با آغاز پیاده‌روی اربعین حسینی؛

کرایه حمل و نقل زائران اربعین ۹۷ در خاک عراق اعلام شد

رئیس ستاد بازسازی عتبات نجف اشرف با اشاره به لزوم همراه دشتن دینار برای زائران اربعین حسینی، کرایه‌های مسیرهای مختلف در خاک عراق برای زائران اربعین ۹۷ را اعلام کرد.