جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : هزینه پروژه قطار رشت
1800میلیاردتومان برای راه‌اندازی قطار قزوین-رشت هزینه شد

نوبخت در قزوین:

1800میلیاردتومان برای راه‌اندازی قطار قزوین-رشت هزینه شد

نوبخت در قزوین گفت: برای بخش قزوین به رشت حدود 1800میلیارد تومان هزینه شده که بخش عمده آن به میزان 1300 میلیارد تومان در همین چند سال گذشته و در دولت یازده و دوازده تامین شد.