دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : هزینه شخصی
توضیح‌آستان‌حضرت‌معصومه درباره قرآن‌کشتی مطلا

در بیانیه ای؛

توضیح‌آستان‌حضرت‌معصومه درباره قرآن‌کشتی مطلا

آستان مقدس حضرت معصومه(س) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که قرآن کشتی مطلا با هزینه شخصی ساخته شده و این آستان حمایت مادی از آن نداشته است.