پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : هرمزال
تاراج یا حراج فروش آلومینیوم المهدی و هرمزال؟!

گزارش؛

تاراج یا حراج فروش آلومینیوم المهدی و هرمزال؟!

توضیحات رئیس سازمان خصوصی سازی کشور و توضیحات منتقدان در خصوص واگذاری جنجالی آلومینیوم المهدی و هرمزال به اندازه‌ای با یکدیگر در تناقض است که نمی‌توان هر دو روایت را «راست» قلمداد کرد.